Loading...

成均館大学

高3年受験生2名、韓国の難関・成均館大学に合格!

高等部3年生の黄勝雅さんが難関・成均館大学人文科学系列に、姜瑜羅さんが成均館大学社会科学系列に合格しました。 二人は、すでに梨花女子大学と高麗大学、西江大学にそれぞれ合格をしています。 合格、おめでとう!